Regulamin

Sporządzone przez Agencję Oświatową ZEST prace są wzorami. Wzory te są pisane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klientów. Zawsze są pisane od podstaw i nie są w żadnej części kopiowane.

Wraz z pracą sprzedajemy również prawa autorskie do niej, czyli praca w całości należy od chwili sprzedaży tylko i wyłącznie do Klienta i tylko od Klienta zależy w jaki sposób wykorzysta zamówioną pracę.

Kierując się etyką zawodową zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość. Nigdy nie ujawniamy danych osobowych.

Każda nasza praca jest na życzenie sprawdzana przez system antyplagiatowy.

W momencie przyjęcia zlecenia do realizacji uzgadniamy: termin realizacji, cenę oraz zasady płatności. Zlecenie jest ealizowane po wpłacie zaliczki. Przekazanie następnej części zlecenia następuje po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.

TOP